|||
Tack! Redaktionen kontaktar dig via mail
Prenumeration
Prenumerera på tidskriften Ordkonst. Efter beställning skickar vi senaste numret och faktura. 4 nummer per år.
Priser
295 kr Standard
195 kr För studenter
340 kr Institutioner / Bibliotek
Tidskriften Ordkonst

Tidskriften Ordkonst ges ut fyra gånger per år och drivs liksom de andra verksamheterna inom utskottet av medlemmar i Akademiska Föreningen.

Varje nummer kretsar kring ett tema och innehåller bidrag från såväl etablerade som oetablerade författare och konstnärer. Vi tar tacksamt emot bidrag av olika slag; vi publicerar alla sorters skönlitterära texter, essäer, recensioner och bildmaterial. Även bidrag som går utanför temat är intressant.

Redaktionen gör urvalet till varje nummer på basis av de bidrag som skickats in. Vi läser och svarar på allt inskickat material. Bidrag skickas till bidrag@ordkonst.nu och redaktionen nås på red@ordkonst.nu.

Redaktionen
Se & beställ nummer av tidskriften
Det senaste numret Rolldiktning kostar 90kr. Porto om 30 kr tillkommer. Äldre nummer kan beställas för 40 kr. Betala via swish till 123 314 98 38 eller sätt in den aktuella summan på Akademiska Föreningens Bankgiro 950-6866. Märk betalningen med ”Ordkonst” och din adress, samt vilket nummer du önskar köpa. De senaste numren finns till försäljning hos Studentinfo i AF-bogren i Lund, Malmö konsthall, på Papercut och Rönnells antikvariat i Stockholm och Møllegadens boghandel i Köpenhamn.