Gå till sidans huvudinnehåll

Bokmässan 2016: Poetisk tidsresa

25 september, 2016

_dsc0200

Volymen är monstruös. Drygt 1000 sidor. Boken är tung, för att inte säga otymplig. Svensk poesi är ett omfattande projekt som representerar flera års arbete för de två litteraturvetarna Niklas Schiöler och Daniel Möller.

Det är lördageftermiddag och det entimmeslånga seminariet är nästan fullsatt. Med på seminariet, tillsammans med redaktörerna Möller och Schiöler,  är Anna Hallberg, Malte Persson och Athena Farrokhzad, som alla tre är representerade i Svensk poesi.

Svensk poesi är en antologi som välver sig över flera tusen års svenskspråkig poesi. Den inleds med runpoesi och avslutar med ett utdrag ur Athena Farrokhzads omtalade diktsamling Vitsvit från 2013.

Samtalet glider snabbt in på att handla om kanon och historieskrivning.

”Att tala om historia är också att skriva ett narrativ”, säger Athena Farrokhzad.

Redaktörerna poängterar snabbt att det inte handlar om Sveriges poesi, utan om poesi skriven på svenska. Om det fanns en poet i Kina, tar Möller som exempel, som skrev fantastiska dikter på svenska, så skulle dessa dikter vara tryckbara inom ramen för verket.

En av fördelarna med Svensk poesi är att läsaren, om en läser boken kronologiskt, kan följa det svenska språkets utveckling över 1500 år. Malte Persson berättar om hur det under stormaktstiden inte var ovanligt att använda tyska eller latinska glosor eller fraser i dikter.

Verket har stora anspråk. Det är ett sammanfattande och kanoniserande projekt. Det ska bli ett nytt standardverk. Redaktörerna har emellertid ambitioner som sträcker sig bortanför  bekräftelse av en redan existerande tradition. De vill gräva fram material som gått förlorat med tiden. ”Vi ville hitta texter som är bortglömda från diskussionen”, säger Daniel Möller.

Redaktörerna har fått handskas med ett jättelikt material som ständigt skiftade när nya texter uppdagades och då författarskap återupptäcktes. Till skillnad från många tidigare poesiantologier så har kvinnliga poeter fått betydligt mer utrymme. Arbetet har i stort handlat om ett långsamt och petigt arkivarbete.

Schiöler, som var den som hade ansvar för poesin från 1800-talet och framåt, berättar om hur han satt med en lista på 450 författarskap. Han läste igenom vartenda och gjorde långa kolumner på vad som skulle med och vad som inte skulle med.

I slutet av samtalet får de tre poeterna som medverkar läsa upp en egen dikt samt en vald dikt ur den rika kanonskatten.

Athena Farrokhzad väljer, till skillnad från både Malte Persson och Anna Hallberg, att läsa upp nyskrivet material istället för någon av de dikter hon har med i antologin. Hon plockar fram sin mobil och bläddrar fram ett par anteckningar. Dikterna hon läser upp är skrivna med Nya tiders medverkan på mässan i åtanke.

Svensk poesi motsvarar ett inlägg i diskussionen om svenska språket form, dess historia och mångfald. Kanon i detta formatet är en ständigt pågående diskussion.

”Alla antologier är början”, säger Anna Hallberg. ”Inte slut”.

Oscar Westerholm

 
X