Gå till sidans huvudinnehåll

Tidskriften ordkonst söker texter till tema: KARTOR

2 november, 2011

Våra föreställningar svarar mot världen som en karta mot ett territorium, sa metafysikern Peter van Inwagen. På romerska kartor, när man inte visste vad som avtecknades, skrev man ”HÄR FINNS DET LEJON”.

Årets sista nummer av den alltid lika aktuella tidskriften ordkonst kommer att ha temat kartor och vi önskar få in texter som i olika utsträckning berör temat: skönlitteratur, essäer, artiklar, intervjuer, ja vad det än månde vara.

Kartan är världen sorterad, ett sätt att hitta, leta, gå vilse. På Google Maps kan man vandra i okända städer och se människor på väg in i hus, ut på gatan, påkörda, cyklandes. Kartor i böcker tar dig in i en ny värld – vandring över klippiga bergen och genom Mörkmården, att gå uppför floden i i Faulkners Yoknapatawpha.

Inkastad i världen är människan, det var den tyska existentialfilosofin tydlig med. Konsten och litteraturen är sätt att ta itu med denna husserlska dom.

Ordkonst söker texter som, om än så vagt, berör temat.

Texter skickas till: tidskriftenordkonst@gmail.com, deadline den 6 november.

 
X