Gå till sidans huvudinnehåll

Ordkonst söker texter till tema OCKUPATION

12 januari, 2014

 

Slut upp, församla er, ockupera vår tidskrift för ett nummer. Tag till vapen. Förskjut mening och makt.

Skriv om språket. Vem äger det och vem har makt att skapa betydelse? Vems är rösten som talar, vems är orden den uttalar? Skriv om den ockuperade och den ockuperande. Det ockuperade och det ockuperande. Ordet ockupera har funnits i svenska språket sedan 1632. Det kommer av latinets occupare, som betyder ’inta; belamra; lägga beslag på’. Substantivet ockupation är daterat i svenska skriftspråket 1821. Vilka betydelser och vilka nyanser används mest frekvent, vilka är mest i omlopp? Vad finns det mer för betydelsenyanser? Vilka nyanser och uttryckssätt är tillgängliga, och vilka nya är möjliga?

Skriv om rummet. Vem har rätt till det? Den som sitter med passare och linjal och ritar skarpa gränser, eller den som bor i och brukar det? Vem äger de tomma husen, ödetomterna, planken och broarna? Att ockupera är att ta i besittning, ett rum, någons tid eller att överskrida de av samhället uppsatta gränserna. Lagarna. Ockupationen förutsätter ägande, ockupationen är ett ingrepp i ägandet. Om allt skulle vara gemensamt, hur skulle det inverka på ockupationstänkandet? Finns det ett o-ockuperat tillstånd? Har det någonsin funnits ett o-ockuperat tillstånd?

En etnolog sade på radion den 20 december att högtider och traditioner omringas av, och skapar, abnorma utsnitt av tid. Tidsligt bestämda och avgränsade konventioner gör att det sociala spelrummet ändras och förskjuter förväntningarna på de sociala handlingarna. Hon påstod att ”när tomten går återgår man till den normala tiden, kan man säga, då blir man sig själv igen”. Kanske rör det sig om en på förhand tidsligt avgränsad ockupation. Men hur inverkar de utdragna, kanske till synes permanenta, ockupationerna på en människa, en stad, ett samhälle?

Vi undrar

vem ockuperar och varför?
vad vill du ockupera?
vad ockuperar din tid?
vad associerar du till begreppet?

Vi undrar vad som händer med
mellanrummen i staden
mellan rum i stad en
mel lan mur i s ta den

Som vanligt tar vi emot texter av alla slag – prosa, poesi, essäer, intervjuer, kritik – och bidraget måste inte nödvändigtvis anknyta till temat. Dessutom söker vi illustrationer. Vi läser och tittar på allt inkommet material och hör av oss med besked efter deadline.

Maila ditt bidrag till tidskriftenordkonst@gmail.com senast den 15 februari.

 
X