Gå till sidans huvudinnehåll

Ordkonst söker texter till nästa nummer med tema Litterär glömska

6 januari, 2013

Nu när 2012 har övergått till 2013 har vi som vanligt överhopats med årsbästalistor. Bästa musik, bästa böcker, bästa tweets osv. Ett sätt att minnas året som gått, ett sätt att fokusera sådant vi bör ta med oss till det som kommer.

Inför nästa nummer av Ordkonst väljer vi att vända på det myntet. Med temat ”Litterär glömska” bjuder vi in er att utforska allt sådant som försvunnit någonstans på vägen. Vilka mekanismer som ligger bakom dessa försvinnanden, vad det har inneburit och innebär för litteraturen och kulturen som vi känner den idag.

Hur ska man då närma sig ett tema som ”Litterär glömska” mer konkret? Tja, en given ingång är förstås kanon: Vilka processer ligger bakom kanoniseringen av verk? Hur stor betydelse har de? Vilka verk upptas (/inte) i kanon – och på vilka grunder? Vad innebär försök till alternativ kanonisering? Går det att förutse vilka verk som kommer att bli klassiker? Hur agerar förlagsbranchen med tanke på allt detta?

En annan ingång kan vara något mer verk- eller författarfokuserat. Det finns förstås en uppsjö författarskap som (orättfärdigt?) fallit ur det allmänna medvetandet att dyka ner i, såväl gamla som relativt nya. Också tankeströmningar, världsbilder, samhällsklimat – vad innebär det för vår förståelse av litteraturen att inte längre vara en del av det klimat den uppstod i?

Slutligen kan temat givetvis även förstås vidgat – som glömskan manifesterad i litteraturen eller litteraturen som ett sätt att förhindra glömska. Memoarer, biografier, autofikion. Opålitliga berättare, minnesförlust, erinran. Muntlig tradering i förhållande till det skrivna ordet. De döda språkens litteratur. Översättningens betydelse för dess fortlevnad.

Ja, temat är alltså precis som vanligt helt enkelt ert att tolka och inspireras av (och precis som vanligt tar vi förstås också emot bidrag som avviker från det) Så börja skriva redan nu och skicka era essäer/intervjuer/reportage/recensioner/skönlitterära bidrag till tidskriftenordkonst@gmail.com senast den 3 februari. Bidragen bör vara i .doc- eller .odf-format, skrivna i Times New Roman, 12 pkt samt max 35 000 tecken långa, inkl. blanksteg. Notera också att vi gärna tar emot flera bidrag från samma person (vill du skicka ett par dikter och en novell går det till exempel utmärkt) men att vi inte har möjlighet att göra urval från större textsamlingar/pågående projekt. Gör därför ett urval själv och skicka endast de texter/passager du helst skulle se att vi publicerade.

För mer information se vår hemsida: www.ordkonst.nu/ eller mejla!

 
X