Gå till sidans huvudinnehåll

Ordkonst söker nya aktiva!

23 mars, 2016

Brinner du för litteratur? Just nu finns goda möjligheter att engagera sig i Ordkonst − Akademiska Föreningens litterära utskott. Vi vänder oss till eldsjälar som vill vara med och driva vår verksamhet med start hösten 2016 och minst en termin framåt. Sök, eller sprid ordet bland vänner och bekanta!

Vakanta positioner finns inom följande verksamhetsområden:

− Redaktörer för tidskriften Ordkonst. Som redaktör är du med och driver Sveriges äldsta och bästa litteraturtidskrift av sitt slag. Tidskriften utkommer fyra gånger per år och rymmer essäer, nyskriven prosa och poesi, kritik, illustrationer, med mera. I rollen som redaktör ingår att diskutera inkommet material, sköta urval och respons, korrekturläsning, hålla kontakt med skribenter samt anordna releasefester och workshops. Därutöver har redaktionsmedlemmar möjligheten att själva skriva för tidskriften. Redaktörens uppgifter kretsar i första hand kring litteratur, men det innebär inte att den som har ett särskilt intresse för någon angränsande konstform är fel ute − tvärtom ser vi gärna en bredd i vår redaktion. Erfarenhet av tidigare redaktionsarbete är inte ett krav. Desto viktigare är att du periodvis är beredd att lägga ned en betydande mängd tid på tidskriften och att du på regelbunden basis kan ta dig till Lund.

− Formgivare för tidskriften Ordkonst. Som formgivare designar du tidskriftens omslag, liksom sköter kontakten med externa illustratörer. I formgivarrollen ingår även att tillgodose utskottet med affischer i samband med särskilda evenemang. Viss förkunskap gällande bildredigering eller Indesign är önskvärd. Bifoga arbetsprov, till exempel i form av en skiss på hur du skulle vilja att tidskriftens omslag såg ut.

− Ledare för skrivcirkel inriktad på poesi eller prosa. Som cirkelledare håller du i träffar 1-2 gånger i månaden tillsammans med en annan ledare. Här har du stor möjlighet att planera, utforma skrivövningar och leda gruppen i den kreativa processen. Tidigare erfarenhet av litterär eller pedagogisk verksamhet är en fördel men inget krav.

− Ledare för läsecirkeln. Tycker du om att läsa och diskutera böcker tillsammans med andra? Som cirkelledare håller du i träffar en gång i månaden där du har möjlighet att föra ingående samtal om litteratur. Cirkeln strävar efter att läsa böcker i många olika genrer. Tidigare ledarerfarenhet är inget krav.

− Aktiva inom scenverksamheten. Som en del av Ordkonst litterära scenverksamhet hjälper du till att planera panelsamtal, uppläsningar, föredrag, et cetera. I detta ingår att förfoga över en budget, boka gäster samt att anordna evenemang som äger rum i Lund eller Malmö. Tidigare erfarenhet av scenverksamhet är inget krav.

− Webbredaktör. Som webbredaktör är du med och leder Ordkonsts digitala nystart, vilket inkluderar hemsidan och sociala medier. I uppdraget ingår att ta emot, granska och lägga upp material på ordkonst.nu, liksom att sprida information om utskottets aktiviteter på facebook, twitter och instagram. Tidigare erfarenhet av WordPress, Blogger eller liknande plattformar är en fördel men inget krav.

För samtliga uppdrag finns goda möjligheter att utforma verksamhetens inriktning efter eget tycke och smak. Vi välkomnar nytänkande.

För att söka, skriv ett brev på max en sida där du berättar om dig själv och vad du skulle vilja göra med Ordkonst. I brevet kan du t.ex. utgå från någon tidigare erfarenhet och reflektera över hur den kan komma till användning inom Ordkonst. Det kan röra sig om erfarenheter av eget skrivande, marknadsföring, pedagogisk eller litterär verksamhet, ideellt arbete, hur du ser på litteratur eller något annat du tycker är relevant. Oavsett vad du pluggat eller gjort tidigare är du varmt välkommen att söka in till Ordkonst.

Skicka din ansökan till ordkonst.af@gmail.com senast 4 maj 2016.

Ordkonst är religiöst och politiskt obundet. All vår verksamhet sker på ideell basis.

 
X