Gå till sidans huvudinnehåll

Ordkonst söker bidrag till tema Nomad/infrastruktur

21 mars, 2019

 

I KAIROS nummer om nomadologin skriver Tom Sandqvist om bakgrunden till ett komplext tankegods. Han beskriver Deleuze och Guattaris försök till nedmontering av den västerländska filosofins tro på fundament, ursprung till förmån för en rörligare tankepraktik längs horisontalplanet. Horisont som diagrammet; som konstruktion av nya (andra), tvådimensionella eller släta rum, i abstraktion av mer konventionell rumslighetslogik. “Ett ‘molekylärt’ erfarenhetsbegrepp, en erfarenhet där inte längre det absoluta jaget utgör centrum, utan ‘händelsen’, den ständigt utspridda ythändelsen”. Händelsen kan kontrasteras mot begäret/pulsen, likt en begärsproducerande maskin, och krigsmaskinen liksom tunnelbanan eller datormaskinen i förlängning (Nomadologin, utgiven av Kairos). Svårt. Eller millenialkompatibelt?

Cecilia Grönberg skriver i Händelsehorisont (2016) om Tim Berners-Lee utrop “Försvara den öppna webben!” under International World Wide Web Conference 2012. Www-döden – i övergång från webben till app-baserad internetanvändning – kan ses som en slags kapitalisering av sfärer som tidigare agerat forum för platta strukturer och transperens inom det kausala.

Tunnelbanan är också nomadisk – sjuk för byfolket, är inte normal för de ovana. Men praktiken, snabba förflyttningar, kunde normaliseras för människor (och duvor) innanför tunnlarna; kan då nätverket som metafor, i tankeabstraktion, också få fäste?

Nomadisk tankestruktur möjliggör för decentralisering av makten, rigiditeten. Likt internet; bläckfiskens tentakler (SQUID); rotsystem (inte lökens som verkar i isolation) och symbiotiskt mycel är det det platta, utspridda som styr… Blixtsnabb interaktion kan knappt väl formuleras på papper. Hur formuleras den på papper? En nomadisk poetik är motsägande, intressant. D/G dekonstruerar den textuella strukturen i sin Tusen Plattåer genom den fria associationen. De undviker invanda kategoriseringsprinciper. Hör ni? Allt verkar höra samman, är det då möjligt att arbeta nomadiskt med textuell kronologi/rytmik? Eller blir utfallet en spya av bokstäver? Kanske krävs algoritmerna.

*

Vi spånar tema. Till slut, många långa googlingskedjor och idéer senare säger någon: allt hänger ju ihop. Tanken är infrastruktur, resonerandet nomadiskt. Vi vill i det här numret av Ordkonst framhäva system, med litteraturen och konsten som verktyg. Friassociera kära, vi söker era bidrag för tema Nomad/infrastruktur!

Ordkonst är Akademiska Föreningens litterära utskott med säte i Lund. Vi publicerar alla sorters skönlitterära texter, essäer, recensioner, illustrationer och bildkonst. Även sådant som inte är relaterat till temat är intressant. Se bara till att inte skriva med ditt namn i dokumentet då inskickat material bedöms anonymt.

Skicka ditt bidrag till: bidragtidskriftenordkonst@gmail.com senast den 11 april.

Bild Maria Grip

 
X