Gå till sidans huvudinnehåll

Ordkonst söker bidrag till tema Dagbok

14 oktober, 2018

Kära dagbok,
Vad skulle hända om någon läste dig?

Den klassiska dagboken kan sägas ha formen av ett stängt rum, där vi träder in när vi är fyllda med obearbetade intryck. Det kan vara ett redskap för att reda ut, skapa överblick och uttrycka de allra starkaste känslorna. Här samlas kanske dina drömmar om framgång, listor på personer du helst vill strypa, dina senaste ligg, oro inför framtiden eller tankar som har väckts av ett spännande samtal. Vad skriver du om? Vem skriver du för?

Sociologen Erving Goffman menade att vi bär olika masker i offentligheten för att skydda vårt jag – det innersta och mest privata. Det är endast i avskildheten som maskerna faller av. Kan dagboksskrivandet således vara ett sätt att se sig själv, så som en egentligen är? Likafullt kan dagboken också vara en plats där vi gömmer oss och förställer berättelsen om oss själva.

Vi är intresserade av dagboken som litterärt fenomen och tror att den kan belysa förhållandet mellan det offentliga/privata på många sätt. Vad är skillnaden mellan att skriva till sig själv och att skriva för andra? Vi är nyfikna på vad ni tänker om de nya dagboksformerna som har vuxit fram på sociala medier. Med mobilkameror, appar och interaktiva plattformer finns större möjligheter än någonsin att utforska vardagens estetik. Det väcker också frågor om identitet och performativitet, om fiktion och verklighet.

Som genre är dagboken ständigt aktuell. Bara nu i år har vi sett Ulf Lundell reflektera över sitt liv i boken Vardagar, Wera von Essen beskriva refuseringsbrev och den arbetsprocess som följde i En debutants dagbok, och Siri Johanssons beskrivningar av tio år i enskildhet blivit publicerade postumt i Ensamhet är värst.

Sommaren 2018 uppmanade Svenska Dagbladet sina läsare att skicka in sina dagboksanteckningar som en del i deras sommarserie “Kära Dagbok”. Precis som SvD är vi övertygade om att era dagböcker utgör stor litteratur. Vi söker bidrag till tema DAGBOK! Det kan vara allt ifrån mobilbilder, korta bektraktelser av vardagligheter, till dokumentation över åren.

Ordkonst är Akademiska Föreningens litterära utskott med säte i Lund. Vi publicerar skönlitterära texter, essäer, recensioner, fotografier och illustrationer, men också andra experimentella former av litteratur och bild. Även sådant som inte är relaterat till temat är intressant. Se bara till att inte skriva med ditt namn i dokumentet då inskickat material bedöms anonymt.

Skicka ditt bidrag till: bidragtidskriftenordkonst@gmail.com senast den 28 oktober.

 
X