Gå till sidans huvudinnehåll

2013:3 Klassrummet

31 maj, 2014

 

 

 

 

se även olycka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en olycka olyckshändelse innebär att något går snett

utan att någon menat det

någon menar inte något

till exempel när bilar krockar på vägar eller också när båtar sjunker i havet eller också när flygplan havererar och när ett hus

brinner upp

när någon inte menat något med att inte släcka sina ljus

när något resulterar i skador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

man kan sätta upp skyltar där det står

glöm inte

tekniskt sätt räknas en händelse inte som en olycka

om någon medvetet orsakat den

glöm inte

till exempel att terrorister mixtrat med motorn i ett flygplan före starten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en motor är en maskin som omvandlar energi för att utveckla fysisk rörelse

roterande eller linjär kraftrörelse

själva ordet

ordet kommer frånlatinets movére

översättning svenska röra

 

röra kan syfta på

 1. Röra landskommun
 2. Röra socken
 3. Röra församlingshem
 4. Skagenröra, ett smörgåspålägg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här är en förgreningssida.Gå gärna tillbaka och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se olyckshändelse

då en person går ombord i avsikt att flyga

om en ombordvarande eller en person utanför luftfartyget genom händelsen avlider

eller får allvarlig kroppsskada

 

med allvarlig kroppsskada förstås här sådan skada som fordrar intagning på sjukhus

 

se även döden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

döden är

när livet är

slut

 

en total och oåterkallelig avstanning

till exempel vid sjukdom

 

döden kan inträffa

slut är livet när döden

anta om livet

livet om döden är slut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sjukdom avser i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel

också mer allmänt diagnostiserat lidande

ärvs

från förälder till barn

har sin grund i

förändringar i arvsmassan

och miljö

där en viss art kan leva

se habitat

att det finns ett lämpligt habitat

behöver inte innebära att arten finns där

se mikrohabitat

se förhållande på en mindre begränsad

yta

se begränsning av en kropp

se en ytas egenskaper

transparens

ordet används som en synonym till insyn

är ett svenskt begrepp

svensk kan betyda

på språket svenska

svenska är i stort sett ömsesidigt begripligt

begripa

skapa sidan begripa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begripa en olycka

begripa omskrivningar död

att vandra över på andra sidan

inte längre ibland oss

på grund av ålderdom

att äldre människor kan uppleva oro

 1. en känsla
 2. provins
 3. flod
 4. urdetalj, det vill säga balanshjul i en typ av mekaniskt ur
 5. tid
 6. hemslöjd
 7. sång
 8. benämning på julkrona
 9. familjehögtid, familjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en grupp inom ordningarna av latinets familia

kan vara

den nyandliga rörelsen

en svensk musikgrupp

en fiktiv dokusåpa Hey Baberiba

fiktion fingere skapa göra innebär något påhittat eller uppdiktat

fantasi tillskillnad från det verkliga

se verkligheten

om att tinget i sig är viljan

om att viljan i sig är ekonomiska semesterhemsföreningen Viljan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här är en förgreningssida.Gå gärna tillbaka och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

 

 

 

 
X