Gå till sidans huvudinnehåll

Tidskriften Ordkonst

Tidskriften Ordkonst ges ut fyra gånger per år och drivs liksom de andra verksamheterna inom utskottet av medlemmar i Akademiska Föreningen.

Varje nummer kretsar kring ett tema och innehåller bidrag från såväl etablerade som oetablerade författare och konstnärer. Vi tar tacksamt emot bidrag av olika slag; vi publicerar alla sorters skönlitterära texter, essäer, recensioner och bildmaterial. Även bidrag som går utanför temat är intressant.

Redaktionen gör urvalet till varje nummer på basis av de bidrag som skickats in. Vi läser och svarar på allt inskickat material. Bidrag skickas till bidrag@ordkonst.nu och redaktionen nås på red@ordkonst.nu.

Redaktionen

Paulina Blaesild
Cecilia Falkman
Matilda Fält Skoglund
Maria Grip
Nora Makander
Saga Cavallin
Emilia Palmén
Ludwig Lanström
Amandus Gustafsson
Christoffer Lundkvist

Formgivare: Niklas Markus Mannberg

Prenumeration.

Prenumerera på tidskriften Ordkonst.
Efter beställning skickar vi senaste numret och faktura.
4 nummer per år.

Priser

280 kr Standard
260 kr För medlemmar i Studentlund
340 kr Institutioner/bibliotek

Prenumeration
Skickar
X