Gå till sidans huvudinnehåll

Tidskriften
Ordkonst

Tidskriften Ordkonst ges ut fyra gånger per år och drivs liksom de andra verksamheterna inom utskottet av medlemmar i Akademiska Föreningen.

Varje nummer kretsar kring ett tema och innehåller bidrag från såväl etablerade som oetablerade författare och konstnärer. Vi tar tacksamt emot bidrag av olika slag; vi publicerar alla sorters skönlitterära texter, essäer, recensioner och bildmaterial. Även bidrag som går utanför temat är intressant.

Redaktionen gör urvalet till varje nummer på basis av de bidrag som skickats in. Vi läser och svarar på allt inskickat material. Bidrag skickas till bidrag@ordkonst.nu och redaktionen nås på red@ordkonst.nu.

Redaktionen

Matilda Fält Skoglund
matildafaltskoglund[a]yahoo.se

Christina Gratorp
christina.gratorp[a]gmail.com

Alice Hansen
alice.livh[a]gmail.com

Mikaela Rehn
mikaelarehn[a]hotmail.com

Johanna Kjellman
johanna[a]kjellman.it

Nora Makander
nora.makander[a]gmail.com

Formgivare: Eva Ericsson
evaericsson7[a]gmail.com

Prenumeration.

Prenumerera på tidskriften Ordkonst.
Efter beställning skickar vi senaste numret och faktura.
4 nummer per år.

Priser

280 kr Standard
260 kr För medlemmar i Studentlund
340 kr Institutioner/bibliotek

Prenumeration
Skickar
X