Gå till sidans huvudinnehåll

2006:2 Politik

UR INNEHÅLLET: Sara Schulman om Arthur Miller * Den dubbla rädslan – om Herta Müller av Per Olvmyr * Att förändra världen med ord – Per Bergström i samtal med Péter Zilahy * ”Life shrinks and expands in proportion to one’s courage” – om Anaïs Nins liv och författarskap av Isabella Salomonsson * Enfald i litteraturen av Charlotta Johansson * Det glödande rummet – om Strindberg av Sofia Widforss * Pehr Englen om Coetzees Sydafrika i kolonialismens skugga * Liza Lotse: Apropå politik – en feministisk förlagsverksamhet * Kanon och det politiska felslutet av Peder Gravlund * Emma Tornborg i samtal med Birgitta Trotzig * Debutanter * Daniel Möller: Att finna mening i meningslösheten: en Riffaterre-inspirerad analys av Gunnar Ekelöfs dikt ”Marsch” * Recensioner.

X